διαλέξεως

διαλέξεω̆ς , διάλεξις
discourse
fem gen sg (attic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • бесѣда — БЕСѢД|А (217), Ы с. 1.Беседа, разговор; общение: Пьрвѣѥ даже не слышиши не отъвѣштѩваи. и не вълагаи сѩ въ срѣдоу бсѣды. и на съвѣтѣ грешьныих не ѣдаи. (ἐν μέσῳ λόγων) Изб 1076, 147 об.; себѣ отълоучилъ ѥсть б҃ъ. да и тъ ли въ дѣлеса се˫а жизни… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • бесѣдованиѥ — БЕСѢДОВАНИ|Ѥ (14), ˫А с. Беседа, собеседование, разговор: бѣгати многа бесѣдовани˫а. преданиѥ ст҃ыхъ мужь. добрѣ поразумѣвшихъ. ПНЧ XIV, 162б; Въздеръжаще(с) ѡ(т) гл҃ъ праздныхъ бесѣдовань˫а не полезьна. строптань˫а и смѣха. (συντυχιῶν ἀνωφελῶν)… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • κονφερανσιέ — ο άτομο που συνδέει με την ομιλία του τις διάφορες σκηνές τών θεατρικών έργων ή παρουσιάζει τα διάφορα νούμερα τών θεατρικών επιθεωρήσεων ή ψυχαγωγεί τους θεατές, ιδιαίτερα κατά τα διαλείμματα. [ΕΤΥΜΟΛ. < γαλλ. conferencier «ομιλητής… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.